Naslovna

CorporateVTB BANKA A.D. Beograd osnovana je 2008 godine kao Moskovska banka a.d. Beograd. U maju 2013. godine banka je postala članica VTB grupe. U sklopu banke se nalazi sedište u Beogradu sa filijalom u Novom Sadu i dve filijale u Beogradu. VTB banka a.d. Beograd sarađuje sa velikim srpskim i ruskim kompanijama, segmentom malog i srednjeg preduzetništva, fizičkim licima, učestvuje u inostranim plasmanima za kreditiranje velikih srpskih preduzeća.

Grupa VTB ima jedinstvenu međunarodnu mrežu koja obuhvata više od 30 banaka i finansijskih kompanija u više od 20 zemalja. Banke Grupe posluju u zemljama ZND (Jermenija, Ukrajina, Belorusija, Kazahstan i Azerbejdžan), u Evropi (Austrija, Kipar, Nemačka, Francuska, Velika Britanija i Srbija), Gruziji, Africi (Angola). Dva predstavništva banke se nalaze u Italiji i Kini, dve filijale VTB-u Kini i Indiji, a pet kancelarija VTB Kapital se nalaze u Singapuru, Dubaiju, Sofiji, Hong Kongu i Njujorku.